Specjalizacja

Pracownicy Kancelarii specjalizują się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie spółek,
prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie IT

 

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego w szczególności przy sporządzaniu i analizie umów, windykacji należności, prawie spadkowym. Pomagamy w sprawach o rozwód, ustaleniu wysokości alimentów, podwyższeniu alimentów, ustaleniu kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, podziału majątku. W swojej pracy w zakresie prawa rodzinnego staramy się kierować nie tylko dobrem poszczególnych rodziców, ale i przede wszystkim z uwzględnieniem dobra dzieci, które niejednokrotnie najbardziej przeżywają problemy swoich rodziców.

 

W swojej pracy bierzemy udział w rozmowach negocjacyjnych w sporach naszych Klientów z ich kontrahentami, próbując rozwiązać konflikty bez udziału długoletniego postępowania sądowego. Staramy się zakończyć polubownie nie tylko sprawy z zakresu prawa rodzinnego, ale również szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

 

Pracownicy Kancelarii udzielają pomocy prawnej Klientom w zakresie prawa spółek, od ich zakładania, poprzez zmiany w umowach spółek, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych w ich prowadzeniu, pisanie uchwał, udział w negocjacjach w zakresie zawieranych umów, aż po windykację należności.

W zakresie prawa pracy pomagamy zarówno pracownikom w przypadku problemów z pracodawcami lub poprzednimi pracodawcami, jak również pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów z pracownikami, tworzenia niezbędnych regulaminów, kontrolami z Powiatowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w przypadku zaistnienia sporów na drodze postępowania sądowego pomiędzy pracownikami i pracodawcami.

 

W zakresie natomiast prawa IT w znacznej mierze dotyczy sporządzania, weryfikacji i analizy oraz dostosowywania zapisów umów, w tym również umów na wykonanie sklepu internetowego, wykonanie strony internetowej, stałych usług serwisowych przy prowadzeniu sklepów internetowych czy strony internetowej, udostępnienia oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS), świadczenia bieżących.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha