Zakładanie spółek

Wiele osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zastanawia się nad formą jej prowadzenia, która odpowiada ich potrzebom – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego. Również są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które z różnych przyczyn zastanawiają się nad zmianą formy prowadzenia swojej działalności na spółkę.

 

Kancelaria oferuje swoim Klientom kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru najodpowiedniejszej dla danego Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno pod względem prawnym (od pomocy w wyborze formy działalności, poprzez sporządzenie umowy spółki, jej zarejestrowanie w Sądzie), jak i podatkowym (wybór właściwej formy opodatkowania).

 

W zakresie zakładania spółek pracownicy Kancelarii doradzają w zakresie zakładania spółki u notariusza lub spółki24 przez portal sądowy. W przypadku wyboru notarialnego założenia Spółki, Kancelaria na bieżąco uzgadnia z Klientem treść zindywidualizowanej umowy uwzględniając najbardziej optymalne dla Klienta założenia zgodne z jego potrzebami, w tym nie tylko dotyczące działalności spółki na co dzień, jak reprezentacja spółki na zewnątrz, podejmowanie uchwał przez wspólników, itp., ale również i nietypowych sytuacji, na które przy zakładaniu spółki zwykle nie zwraca się uwagi, ale które w sytuacji zaistnienia zdarzenia mogą uniemożliwić bieżące działanie spółki, takie jak np. spadkobranie po wspólnikach, wstąpienie małżonka do spółki w przypadku podziału majątku, umorzenie udziałów.

Kancelaria na co dzień współpracuje z księgowym oraz doradcą podatkowym, którzy pomagają Klientom Kancelarii w podjęciu najbardziej optymalnej decyzji w zakresie założenia spółki. Zdarza się, że Klienci po założeniu Spółki lub otwarciu jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebują ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Również i w tym przypadku pracownicy Kancelarii wychodzą potrzebom Klienta naprzeciw współpracując z pośrednikiem ubezpieczeń.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha