Wdrożenie RODO Gdynia

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Lisiecka, wraz z radcą prawnym Marią Lango, posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania RODO

czyli praktycznych rozwiązań ochrony danych osobowych w dużych i małych przedsiębiorstwach. Naszej Kancelarii z powodzeniem udało się wdrożyć takie rozwiązania w kilkudziesięciu firmach z różnych branż, w tym turystycznej, hotelarskiej, IT, ochroniarskiej, usług medycznych (leczniczych) i aptekach, transportowej, spedycyjnej, biurach rachunkowych i doradztwie podatkowym.


Domeną działania naszej Kancelarii jest poznanie potrzeb odbiorcy. Wdrożenie RODO wymaga analizy struktury firmy, przepływu danych i informacji, stosowanych zabezpieczeń. Wypracowaliśmy więc modelowy schemat wdrożenia, na który składa się:

  1. spotkanie robocze, na którym poznajemy potrzeby przedsiębiorstwa;
  2. audyt podstawowy tj. analiza stosowanych rozwiązań ochrony danych osobowych, ocena obiegu informacji, stosowane rozwiązania techniczne, sposoby przechowywania dokumentów. Nie przygotowuje się audytu pisemnego, wyniki analizy służą dalszej procedurze wdrożenia;
  3. ustalenie zbiorów danych osobowych wraz z oceną prawną potrzeby ich pobierania;
  4. przygotowanie kompletu dokumentów, spersonalizowanych: upoważnienia pracownicze, pełna dokumentacja taka jak klauzule informacyjne, polityka ochrony danych osobowych, regulaminy. Dokumenty tworzone będą po wymogi prawne działalności zlecającego.
  5. Po wdrożeniu spotkanie informacyjno-szkoleniowe z pracownikami.

 

Ten PAKIET STANDARDOWY wdrożenia RODO, od 2500,00 zł – 5000,00 zł. Cena obejmuje dodatkowo przekazanie umowy powierzenia administrowania danymi Klienta, a jeżeli tego wymaga forma prowadzonej działalności zlecającego, np. biura rachunkowego, przygotowania także umowy powierzenia dla Klientów firmy.

 

Pozostałe pakiety:

WZORY dokumentów, 1000,00 zł. Wzory ogólne podstawowych dokumentów z instrukcjami wypełnienia, nie są personalizowane i dostosowane do wymogów prawnych działalności odbiorcy.

 

PAKIET SKRÓCONY, od 1500 – 2500 zł. Analiza podstawowa, bez audytu, określająca strukturę pozyskiwania danych osobowych i zakres ich przetwarzanych. Przygotowanie dokumentacji rodzajowej z instrukcjami, do samodzielnego uzupełnienia. Godzina konsultacji po przekazaniu dokumentów. Nie wykonamy: audytu, szkolenia pracowników, analizy zawartych umów w kontekście zgodności z ochroną danych osobowych i wzorów dokumentów dodatkowych np. umów powierzenia dla klientów firmy.

 

PAKIET ROZSZERZONY, od 5000,00 zł. Analiza firmy, w formie pełnego audytu. Analiza zawartych umów i ocena zakresu przetwarzania danych osobowych. Spersonalizowana dokumentacja i faktyczne wdrożenie procedur ochrony danych osobowych. Dokumentacja imienna wraz ze wzorami z instrukcją, do wykorzystania w przyszłości. Wdrożenie pracowników, przeszkolenie z dalszego stosowania dokumentacji. Pomoc po wdrożeniu, 5 godzin konsultacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha