Audyt RODO Gdynia

Kancelaria prowadzi audyty przedsiębiorstw w zakresie zgodności wdrożonych rozwiązań ochrony danych osobowych z RODO, a w szczególności kładąc nacisk na ocenę faktycznego działania zabezpieczeń fizycznych i w sieci Internet. Kancelaria sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi wymogami prawnymi, weryfikuję zakres przetwarzanych danych, zbędność pobierania i czas przechowywania danych osobowych. Audytorzy weryfikują stosowane zabezpieczenia, szukając luk i dając wskazówki do ich usunięcia.

 

Kancelaria proponuje wybór konkretnego Pakietu, według potrzeb Klienta:

  • Analiza posiadanej dokumentacji RODO, 500,00 zł. Analiza wdrożonych rozwiązań ochrony danych osobowych RODO na podstawie przesłanej ankiety. Wskazaniem brakujących dokumentów lub błędów w dokumentach. Opiera się wyłącznie o analizę dokumentacji w prowadzonej działalności, bez rzeczywiście stosowanych zabezpieczeń fizycznych, IT i odniesienia do regulacji prawnej branży.

 

Audyt:

  • wstępny, od 1500,00 zł/w zależności od wielkości podmiotu i branży. Wykonywany
    w podmiotach, w których nie ma wdrożonej ochrony danych osobowych ub wdrożono pobieżnie. Analiza struktury firmy, pozyskiwanych i przetwarzanych danych, ocena ryzyka naruszenia danych osobowych. Szczególnie zalecany przedsiębiorstwom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej np. spółkom powiązanym, o znacznym zróżnicowaniu pozyskiwanych danych lub danych wrażliwych, z branż szczególnego nadzoru np. podmioty medyczne.
    Zlecającym decydującym się na dalszą współpracę z Kancelarią przy wdrożenia RODO, koszt usługi jest wliczany w wynagrodzenie za całe zlecenie.
  • kontrolny, od 1500,00 zł/w zależności od stopnia wdrożenia, analiza wdrożonych rozwiązań ochronnych, w szczególności ocena dokumentacji, faktycznych zabezpieczeń fizycznych i IT. Szczegółowa analiza zastosowanych rozwiązań teoretycznych i opis ich praktycznego działania. Wskazanie luk w zabezpieczeniach, opis działań naprawczych. Opiera się na odniesieniu do aktualnych wymogów prawnych dedykowanych branży zlecającego.
  • okresowy, od 1000,00 zł/ w zależności od cykliczności zlecenia. Opisowa, szczegółowa ocena zastosowanych rozwiązań teoretycznej i praktycznej ochrony danych osobowych. Zalecany podmiotom przetwarzającym dane wrażliwe na dużą skalę, o szerokim zakresie pozyskiwania lub mających strukturę i sposób działania o znacznym stopniu zagrożenia incydentem naruszenia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha