Podatki

Kancelaria radców prawnych Aleksandry Lisieckiej współpracuje z doradcą podatkowym, Janem Ney.

 

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu usługi, które obejmują:

  • Audyt, polegający na analizie stosowanych rozwiązań w przedsiębiorstwie, stawek i zasad fiskalnych, ulg lub schematów podatkowych. Klient nabywa wiedzę o poprawności rozliczeń skarbowych w firmie, a w przypadku zidentyfikowania błędów i nieścisłości, otrzymuje propozycje działań naprawczych.
  • Doradztwo, w formie jednorazowej lub stałej współpracy w zakresie analizy fiskalnej przedsiębiorstwa. Kancelaria prawna, wraz z doradcą, przygotuje krótką lub rozbudowaną opinię na zadany case. Opinia składa się z przedstawienia stanu faktycznego i hipotetycznych założeń, skutków prawnych wdrożenia rozwiązań fiskalnych Klienta i ocenę czy nie doszło do optymalizacji podatkowej.
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, czyli poznanie struktury przedsiębiorstwa i branży, a następnie przygotowanie spersonalizowanego modelu działania firmy w oparciu o wybór najkorzystniejszych rozwiązań fiskalnych. Optymalizacja ma na celu ustalenie korzystnych, ale zgodnych z prawem i rzetelną rachunkowością, zasad naliczania kosztów i przychodów przedsiębiorstwa i poprawnego ich rozliczenia.

Kancelaria radców prawnych z Gdyni, oferuje w ramach swojej działalności, także usługi w zakresie:

  • reprezentacji przed organem w czasie kontroli skarbowej oraz przed sądami powszechnymi;
  • sprawdzenie prawidłowości naliczenia świadczenia należnego i zastosowania ulg;
  • ocena zasadności złożenia korekty deklaracji;
  • pomoc w uzyskaniu zwrotu zapłaconego VAT;
  • składanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową;
  • ocena zgodności struktury fiskalnej firmy wobec zmian prawnych;
  • analiza poprawności: prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPIR), ryczałtu, pełnych ksiąg, sprawozdań finansowych, odpisów, rezerw, spisywania w NKUP i innych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha