Obsługa korporacyjna

Pracownicy Kancelarii oferują bieżącą pomoc prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pracownicy w ramach świadczonej pomocy zajmują się codziennymi problemami natury prawnej swoich Klientów – w szczególności piszą umowy, analizują istniejące już stosunki prawne Klientów, wprowadzają zmiany do istniejących umów, na bieżąco pomagają Klientom w sprawach pracowniczych, piszą uchwały dla Zarządów i wspólników spółek, biorą udział w negocjacjach z kontrahentami Klientów, zajmują się windykacją należności Klienta, itp. Pracownicy Kancelarii czuwają nad tym, aby Klient mając możliwość zwrócenia się o udzielenie pomocy prawnej czuł, że jego interesy są zabezpieczone od strony formalnoprawnej.

Pomoc prawna w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej czasem przybiera formę pracy z biura Kancelarii, czasem jest to pomoc o charakterze zdalnym, nieraz przybiera formę pracy u Klienta typu in house, gdzie radca prawny pełni u Klienta dyżur o charakterze regularnym bądź doraźnym, w razie bieżącego zapotrzebowania Klienta, a niejednokrotnie u kontrahenta samego Klienta, który potrzebuje bieżącego wsparcia prawnego podczas negocjacji biznesowych z własnym Klientem. W zależności od typu świadczonej pomocy prawnej (zdalna, in house, w Kancelarii) pracownicy Kancelarii są dostępni dla Klienta w zależności od jego zapotrzebowania.

 

Bieżąca pomoc prawna, którą świadczymy daje często naszym Klientom bezpieczeństwo i spokój, że ich interesy są zabezpieczone pod względem formalnoprawnym, dzięki czemu mogą skupić się na prowadzeniu biznesu bez konieczności zajmowania się kwestiami, które w dużej mierze są dla nich często uciążliwe i obarczone nużącymi procedurami. Pracownicy Kancelarii pomagają bowiem Klientom biznesowym nie tylko w codziennych problemach prawnych wewnątrz firmy oraz w relacjach z kontrahentami, ale również i w kontaktach z urzędami, sądami, organami ściągania i innymi podmiotami o podobnym charakterze.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha