Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych i pomaga w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań.

 

Obsługa prawna firm, którą jest w stanie zapewnić gdyńska Kancelaria, to wsparcie realizowane dla różnych podmiotów oraz usługi o różnym charakterze. Mamy bowiem świadomość, że wśród naszych klientów znajdują się zarówno właściciele spółek prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym – bez względu na to, czy są one zarejestrowane w Gdyni, czy też w innym mieście.

Pomoc, którą oferujemy to:

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
 • opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie projektów umów i kontraktów;
 • obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie negocjacji oraz doradztwo odnośnie uregulowania stanu nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym poprzez przygotowanie projektów i opiniowanie umów kredytowych, leasingu, factoringu oraz zabezpieczeń wykonania tych umów;
 • tworzenie i bieżąca obsługa prawna firm – przede wszystkim spółek, w ramach obsługi mieści się opracowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek, statutów, zastępstwo w procesie rejestracji przed sądami i organami administracji, obsługa posiedzeń organów spółek, projektowanie regulaminów ich działania, zmiany kapitałowe, pomoc prawna w postępowaniu likwidacyjnym;
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek;
 • zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi (w tym również w postępowaniu podatkowym);
 • windykacja należności, w tym należności trudnych, wobec podmiotów niewypłacalnych i zagrożonych upadłością, wnoszenie skargi pauliańskiej, dochodzenie roszczeń względem wspólników spółek osobowych i członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • postępowania upadłościowe i naprawcze, w tym reprezentowanie dłużników, wierzycieli, doradzanie syndykom;
 • prawo wekslowe;
 • kodeks administracyjny: opiniowanie i doradzanie Klientom w sprawach z różnych obszarów zagadnień administracyjnego, zastępstwo i
 • wsparcie pełnomocnika przed organami administracji publicznej;
 • prawo własności lokali; obsługa wspólnot mieszkaniowych;
 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • kodeks pracy i zagadnienia związane z tematyką ubezpieczeń społecznych,
 • obszar spraw karnych z dużym naciskiem na reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach o tzw.
 • przestępstwa gospodarcze;
 • zagadnienia budowlane, w tym obsługa prawna firm obejmująca kierowanie procesami inwestycyjnymi, opiniowanie umów o roboty budowlane i projektowe, bieżące doradztwo na rzecz firm budowlanych i projektowych oraz inwestorów;
 • prawo konkurencji – doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • doradztwo w procesie prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha