Obsługa klientów indywidualnych

Kancelaria gwarantuje rzetelną pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym i podejmie się prowadzenia sprawy w szczególności z następujących dziedzin prawa:

  • prawo rodzinne i opiekuńcze – oferujemy kompleksową pomoc prawną przy regulacji stosunków rodzinnych, dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych w postępowaniach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, ustalaniu kontaktów z dziećmi, podziale majątku dorobkowego oraz regulacji objętych intercyzą. Więcej o postępowaniu rozwodowym i alimentacyjnym przeczytasz w zakładce Rozwody. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami praktycznymi, o dokumentach i wymogach pozwu i postępowania. Przed pierwszą poradą prawną, po umówieniu terminu spotkania, przesyłamy e-maila z informacją do sprawy co pozwala przygotować się stronie do spotkania.
  • prawo cywilne - kancelaria zajmuje się sprawami typowo cywilistycznymi związanym z naruszeniem posiadania, własnością nieruchomości, wydaniem nieruchomości, dochodzeniem praw z rękojmi i gwarancji,
  • prawo umów - sporządzamy umowy i kontrakty tj. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, darowizny, zlecenia i o dzieło,
  • prawo karne - prowadzimy pomoc w postępowaniach karnych już na etapie postępowania przygotowawczego zarówno pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym jak i pełnią funkcję obrońcy. Dochodzi orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w procesie karnym, nawiązki. W przypadku osób oskarżonych dążymy do uzyskania najkorzystniejszego wyroku, w tym umorzenia postępowania karnego. Prowadzimy obsługę postępowań wykonawczych związanych z obowiązkiem odbycia kary pozbawienia wolności, ograniczenia lub grzywny. Prowadzimy postępowania prywatnoskargowe.
  • odszkodowania - dochodzimy odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe (typowe wypadki komunikacyjne, odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do utrzymania w czystości miasta, gminy) i zadośćuczynienia.
  • prawo pracy i ubezpieczeń - prowadzimy postępowania związane z odmową wypłaty świadczeń, decyzjami ZUS co do renty, emerytury. Zajmujemy się sprawami pracowniczymi zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy.
  • W innych dziedzinach prawa korzystamy ze wsparcia specjalistów i osób współpracujących, specjalizujących się w danym obszarze prawa.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha