Zespół

Radca Prawny Aleksandra Lisiecka

Radca Prawny Aleksandra Lisiecka jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie ze studiami prawniczymi również na Uniwersytecie Gdańskim Aleksandra Lisiecka ukończyła studia ekonomiczne, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach aplikacji Aleksandra Lisiecka uczestniczyła w szeregu szkoleń praktycznych poznając zasady funkcjonowania sądów, prokuratur oraz urzędów. Swoje doświadczenie zawodowe Aleksandra Lisiecka zdobywała również poprzez wieloletnią współpracę z wiodącymi Kancelariami w Trójmieście. 

Jej specjalizacją jest prowadzenie sporów sądowych cywilnych i gospodarczych, prawo cywilne, prawo gospodarcze,  sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód i alimenty, dochodzenie odszkodowań, reprezentacja przed KRS, postępowanie egzekucyjne.

Aktualnie Aleksandra Lisiecka piastuje funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 

Aleksandra Lisiecka gwarantuje rzetelne wykonanie zlecenia wraz z uczciwym przedstawieniem Klientowi szans na wygranie sprawy, przestrzeganie zasad etyki zawodu radcy prawnego, a w szczególności bezwzględne zachowanie tajemnicy radcowskiej.

Prywatnie Aleksandra Lisiecka jest miłośnikiem podróży, dobrej kuchni i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Radca prawny Maria Lango

Radca Prawny Maria Lango jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Studia prawnicze ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach aplikacji Maria Lango uczestniczyła w szeregu szkoleń praktycznych poznając zasady funkcjonowania sądów, prokuratur oraz urzędów. Swoje doświadczenie zawodowe Maria Lango zdobywała również poprzez wieloletnią współpracę z wiodącymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi w Trójmieście. W trakcie studiów dziennych pracowała w przedsiębiorstwie turystycznym w dziale prawnym. 

Jej specjalizacją jest prowadzenie sporów sądowych cywilnych i karnych. Współpracując z adwokatem - byłem sędzią karnym, nabyła dużego doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych zarówno od strony obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Zajmowała się także na zlecenie obsługą prawną biura syndyka i postępowań upadłościowych. Poznała funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych wykonując zlecone czynności na rzecz ww. podmiotów. Interesuje się prawem turystycznym, zagadnieniem rękojmi i gwarancji oraz prawem spółek i zagadnieniami korporacyjnymi. 

Maria Lango gwarantuje rzetelne wykonanie zlecenia wraz z uczciwym przedstawieniem klientowi szans na wygranie sprawy, przestrzeganie zasad etyki zawodu radcy prawnego a w szczególności bezwzględne zachowanie tajemnicy zawodowej. 

Prywatnie Maria Lango pochodzi z dużej rodziny z bogatą historią rodową czego wynikiem jest zamiłowanie do historii. Pełni rolę kronikarza rodzinnego. Czynnie uprawia sport.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha