Blog

 • 25/05/2022 0 Komentarze
  Podwyższenie alimentów - kiedy możliwe?

  Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zasądzenie obowiązku alimentacyjnego zobowiązuje stronę związku, która po rozstaniu pozostawia opiekę nad dzieckiem drugiej stronie, do dostarczania środków na zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego. W zakres ten wchodzą np.  wyżywienie, mieszkanie, odzież, opał, koszty leczenia, koszty edukacji, środki higieny osobistej itp.

  Dowiedz się więcej
 • 04/01/2022 0 Komentarze
  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Nie wiesz jakie kroki podjąć, aby przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o.?

  Niżej tłumaczymy!

   

  Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, mogą zostać przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną.

  Dowiedz się więcej
 • 03/11/2021 0 Komentarze
  Nowy Polski Ład – uprzywilejowanie ryczałtowców i Spółek

  Kończą się prace legislacyjne nad Nowym Polskim Ładem. Projekt zakłada szereg zmian podatkowych, wprowadza nowe definicje, jak chociażby sławetna „ukryta dywidenda”, i oczywiście wyższe podatki. Podatki, które podatkami w samej ustawie, nie są nazywane. Polski Ład, które mógłby wprowadzić kilka korzystnych i dobrych zmian fiskalnych, chociażby w powiązaniu z nowelizacją „citu estońskiego”, czy obniżeniem stawek ryczałtowych, w rzeczywistości zwiększa, znacznie, koszty skarbowe, szczególnie dla tej grupy przedsiębiorców, którzy dużym podatnikami nie są, a można rzec wpisują się w „klasę średnią biznesu”.

   

  Styczeń podatkowo to przede wszystkim odczuwalny wzrost quasi podatku, nazywanego oficjalnie „składką zdrowotną”. Niezależnie od nazewnictwa, skutkiem wprowadzenie podwyższonej opłaty będzie znaczne zwiększenie kosztów stałych polskiego przedsiębiorcy. Realnie, JDG rozliczane na zasadach ogólnych lub liniowo, będą zmuszone szukać alternatywnych form opodatkowania, a dotychczasowe będą zwyczajnie nieopłacalne.

   

  Co dalej? Czy teraz masowo przedsiębiorcy przejdą na ryczałt?

   

  Cóż, zdecydowanie tak, to będzie pierwszych ruch przedsiębiorców z klasy średniej, którzy mogą sobie na to pozwolić. Ryczałt od stycznia, to zarówno obniżone stawki, a także proste zasady naliczenia składki zdrowotnej. I tak, dla znacznej grupy małych, jednoosobowych działalności, przy ryczałcie, casch’owo zapłacona składka zdrowotna nie będzie wyższa niż obecnie, a więksi przedsiębiorcy nadal zapłacą zdecydowanie mniej niż przy standardowej formie rozliczeń z fiskusem. Ryczałt to także brak skomplikowanego obliczenia dochodów, analizy kosztów, ale nadal odpowiedzialności osobista za długi. Na drugim biegunie pozostaje także ocena zdolności kredytowej, której ryczałtowcom w wielu bankach zwyczajnie odmawiano.

   

  Jak nie ryczałt, to co? - Spółki

   

  Polski Ład zaprasza do przekształcania działalności gospodarczych w spółki, a dokładnie w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe. Z jednej strony spółki kapitałowe i status komandytariusza w spółce komandytowej, dają nam gwarancję zabezpieczenia majątku własnego i odsunięcia odpowiedzialności za długi oraz są atrakcyjne fiskalnie, bowiem od statusu udziałowca nie ma obowiązku odprowadzenia składki zdrowotnej. Z drugiej strony, spółka posiada własny majątek, niezależny od udziałowców, a wypłata dywidendy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójne opodatkowana (na poziomie dochodów spółki i przy wypłacie do udziałowca).

   

  Zakładając więc spółkę kapitałową należy rozważyć jaką formę opodatkowania wybrać i jak ułożyć biznes plan, żeby zarówno spółka, jak i udziałowcy, mieli dostęp do wypracowanego zysku.

   

  Oczywiście pierwszym krokiem jest analiza przepisów regulujących cit estoński i możliwości jego zastosowania w swojej firmie. Cit estoński to relatywnie opodatkowanie wypłacanej kwoty do udziałowca ze Spółki, przy małych podatnikach, na poziomie 20%. Jest więc to zdecydowanie najniższa wartość procentowa obecnie na rynku. Rząd w porę zorientował się, że wprowadzając cit estoński, skutecznie go skomplikował i nie dał takich korzyści, które równoważyłyby wyeliminowanie wypłat do wspólników z różnych tytułów, umowy o pracę, kontraktów b2b. Nowelizacja przepisów ryczałtu, od stycznia 2022r. zdecydowanie upraszcza i uatrakcyjnia cit estoński, a wręcz czyni go jednym z najlepszych form opodatkowania spółek kapitałowych. Kancelaria zakłada, że duża część nowych i już istniejących spółek powinna wybrać cit estoński, a należy pamiętać, że co do zasady czas na decyzję mija z końcem stycznia 2022r. i już teraz należy ocenić czy ryczałt można zastosować w swojej działalności.

   

  Cit estoński nie jest to optymalizacją podatkową, gdyż niewątpliwie poza niskim opodatkowaniem małych podatników, to przede wszystkim prosta księgowość rachunkowa, z rachunkowym podejściem do kosztów działalności (jak daleko można uznać, że koszt do tej pory nie podatkowy, a rachunkowy, teraz staje się kosztem podatkowym – w następnym artykule) oraz wymierna korzyść casch’owa obrotu pieniędzmi z podatków.

   

  Cit estoński jakkolwiek jest świetnym rozwiązaniem dla spółek, tak nasza Kancelaria z Gdyni, analizują treść przepisów podatkowych wdrażanych od 2022r. i aktualne stanowiska skarbówki wyrażone w interpretacjach indywidualnych, znalazła inne rozwiązanie podatkowo- prawne, dające gwarancję ochrony biznesu i majątku osobistego, jak w spółce, a także swobodę dysponowania zyskiem firmy, jak przy JDG. Kluczem sukcesu jest sprawne połączenie potrzeby pozyskania środków „na własne potrzeby” udziałowców i rozłożenie odpowiedzialności za zobowiązania. Ten innowacyjny model biznesowy, będzie przedmiotem dalszych publikacji, w styczniu 2022r..

   

  Obecnie kluczowym stała się więc dla każdego, świadomego, przedsiębiorcy analiza potrzeb własnej firmy. Znalezienie mocnych i słabych punktów. Ułożenie struktury przychodów i kosztów, a następnie ułożenie własnego biznes planu. Nie zostało dużo czasu na planowanie zmian i ich dokonanie, a już teraz widać „zator” w sądach powszechnych KRS, związany ze zwiększeniem liczby nowozakładanych spółek i przekształceń.

   

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Lisickiej świadczy pomoc w ustaleniu potrzeb prawno- podatkowych przedsiębiorców, w tym wykonując due diligence i tworząc opis zalecanych wdrożeń biznesowych.

  Dowiedz się więcej
 • 16/04/2021 0 Komentarze
  Jestem przestępcą, bo odłączyłem prąd najemcy?

  Wypowiedzenie umowy najmu i wezwanie dłużnika do opuszczenia mieszkania nie gwarantuje, że najemca nasz lokal opuści. Coraz częściej właściciele mieszkań szukają innych rozwiązań, które mają nakłonić lokatorów do wydania zajmowanego lokalu. Rozwiązanie umowy z dostawcą prądu, gazu a może zmiana zamków w mieszkaniu? Kiedy wynajmujący może dokonać takich czynności, a kiedy popełnia przestępstwo zmuszenia?

   


  Większość wynajmujących poprzestając na prostej, często “ściągniętej” z internetu umowie najmu, pozostawia swój dobytek w rękach najemców. Strony są zgodne, do czasu kiedy najemca nie płaci...a wynajmujący stara się wyegzekwować swój czynsz najmu oraz doprowadzić do opuszczenia lokalu przez najemców. Często wtedy właśnie zwracając się o pomoc prawną do #KancelariaLL nasi klienci informują nas, że lokatorzy nie płacą ale i nie zamierzają wyprowadzić się dobrowolnie.

   

  Co dalej? Wydaje się przecież, że jako właściciele mieszkań możemy odzyskując nasze mieszkanie powziąć wszelkie środki. A więc zmienić zamki w mieszkaniu, rozwiązać umowę dostawy gazu, energii elektrycznej, wywieźć rzeczy lokatorów? Jeżeli wynajmujący korzysta z pomocy profesjonalistów, dowiaduje się, że  w rzeczywistości wykonanie takiego ruchu wiązać się będzie z możliwością postawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa. Dokładnie z art. 191§1a kodeksu karnego (tzw. zmuszenie), który sankcjonuje działanie polegające na stosowaniu przemocy i uporczywym lub w sposób istotnym utrudnianiu innej osobie korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego. W orzecznictwie sądowym utrwaliło się stosowanie tego przepisu do penalizacji zachowań wynajmujących właścicieli mieszkań a także innych osób (np. współlokatorów), którzy odzyskując władztwo nad swoim mieszkaniem np. odcinają dopływ ciepłej wody, gazu czy prądu do wynajmowanego mieszkania. W ocenie sądów jest to bowiem stosowanie przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, ale celem której jest zmuszenie pokrzywdzonego do opuszczenia lokalu.

   

  Czy więc wynajmujący nigdy nie może powziąć takich kroków jak wymiana zamków w drzwiach wobec najemcy, który jest dłużnikiem i nie płaci czynszu najmu, albo swoim zachowaniem doprowadza do zniszczenia lokalu lub utrudnia zamieszkiwanie innych osób np. sąsiadów? Co do zasady należy odpowiedzieć twierdząco, jedynie w incydentalnych przypadkach takie działanie wynajmującego może nie być zakazane. Przykładowo Sąd Rejonowy w Kętrzynie w wyroku z dnia 31 maja 2019r.(II K 518/18) wskazał, że najmujący, który swoim działaniem znacząco narusza zasady współżycia społecznego, normy sąsiedzkiego zachowania i świadomie próbuje wykorzystać prawo karne, przez jego nadużycie, nie zasługuje na ochronę prawną. W tym wyroku Sąd wskazał, że wynajmujący, który z uwagi na agresywne i wybitnie naganne zachowanie najemcy, przy zachowaniu umiaru w swoim działaniu, ostatecznie “wyrzuca” rzeczy najemcy z lokalu i uniemożliwia mu dalsze zajmowanie mieszkania, nie popełnia przestępstwa z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.


  #KancelariaLL
  wskazuje, że wynajmujący musi zawsze w okolicznościach swojej sprawy, stwierdzić, czy w tym wypadku jego zachowanie polegające np. na rozwiązaniu umowy dostawy prądu, gazu czy innych mediów nie będzie stanowiło czynu zabronionego. Jak więc bronić się przed nierzetelnym najemcą? Czy wynajmujący może zapewnić sobie bezpieczny prawnie najem? O tym szerzej w kolejnym artykule: Ochrona praw wynajmującego - umowa najmu. Jeżeli zaś chcesz dowiedzieć się jak zabezpieczyć przedmiotu najmu przed zniszczeniem najemcy polecamy artykuły #Abakusubezpieczenia.  

  Dowiedz się więcej
 • 16/04/2021 0 Komentarze
  Czy najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli oglądał mieszkanie przed wynajęciem? Zagrzybione mieszkanie a szkoda najemcy.

  W poprzednich artykułach wskazaliśmy jakie prawa ma wynajmujący, jak może się prawnie zabezpieczyć na wypadek nieuczciwego najemcy. Dzisiaj temat często bagatelizowany, przez wynajmującego. Czyli o naprawach koniecznych i utrzymaniu przedmiotu najmu w stanie godnym do umownego użycia. 

   

  Na kanwie sytuacji faktycznej z #KancelariaLL powstał pomysł na ten temat. Wynajmujący często zapominają, że mają obowiązek wydać przedmiot najmu (mieszkanie, czy inną rzecz) w stanie zdatnym do umówionego użytku. Czyli np. do zamieszkania i stan ten utrzymywać przez okres trwania umowy. 

   

  Wynajmujący starając się ominąć ten obowiązek, w umowach najmu przerzucają na najemcę ryzyko, że mieszkanie nadaje się do mieszkania. Standardowe zdanie: znany jest mi stan prawny i faktyczny lokalu…, ma załatwić temat ewentualnych wad lokalu. Czy to zawsze chroni wynajmującego? Czy najemca nie ma już prawa powołać się na wady lokalu, które widział wynajmując mieszkanie?

   

  Zasadniczo najemca oświadczając, że zna stan przedmiotu najmu niejako przejmuje ryzyko, że rzecz najęta nie ma wad, które w jego odczuciu czyniłyby przedmiot umowy niezdatnym do umówionego użytku. W ocenie kancelarii to oświadczenie nie wyłącza prawa najemcy do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia. Wystarczy, że rzecz najęta ma wady zagrażające zdrowiu. Nawet obejrzenie lokalu nie wyłącza jego prawa do rozwiązania umowy z tego powodu. Ustawodawca przepisem art. 682 kc chroni nadrzędną wartość, jaką jest zdrowie i życie ludzkie. Gwarantuje bowiem najemcy możliwość natychmiastowego opuszczenia mieszkania, jeżeli przebywanie w nim zagraża jego zdrowiu. 

   

  Kancelaria LL reprezentowała najemcę lokalu, który uległ zapleśnieniu. Pleśń pokrywała znaczną powierzchnię lokalu a wynajmujący świadomie wynajmował takie mieszkanie. Grzyb nie był usuwany latami. W ocenie kancelarii najemcy mieli prawo nie tylko żądać usunięcia zagrzybienia, jak i umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. Przebywanie w lokalu, gdzie są wydzielane do powietrza zarodniki grzyba, są bowiem sytuacją zagrażającą zdrowiu. Możliwość zachorowania na zapalenie płuc, problemy astmatyczne czy alergie uzasadniają przyjęcie, iż pleśń w mieszkaniu stanowić może zagrożenie dla zdrowia najemcy. 

   

  Jednocześnie najemca może w takiej sytuacji dochodzić odszkodowania za szkody powstałe w wyniku przebywania w takim mieszkaniu. Problemy zdrowotne, także problemy małoletnich stale tam przebywających, mogły uzasadniać roszczenie odszkodowawcze. Należy jednak wykazać związek między zagrzybieniem mieszkania a np. alergiami domowników. Sprawa taka wymaga zawsze sprawdzenia okoliczności danej sprawy i ustalenia czy taki związek przyczynowy istnieje i kto jest odpowiedzialny za szkodę. 

   

  Jednocześnie poza oczywistym przypadkiem możliwości skorzystania przez najemcę z prawa wypowiedzenia umowy, wynajmujący ma obowiązek dbać o utrzymanie przedmiotu najmu do umówionego użytku. Przykładowo to wynajmującego obciążają koszty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wynajmujący musi także dbać o stan podłóg, ścian, instalacji grzewczych, sanitarnych, elektrycznych. Najemca dokonuje jedynie drobnych napraw przedmiotu najmu związanych z jego codziennym użytkowaniem, czy wymianą umeblowania lub armatury. Okoliczność czy dana naprawa lub wymiana leży po stronie najemcy, czy wynajmującego, jest istotna. Bowiem odpowiedzialność za ewentualne wypowiedzenie umowy w przypadku niewykonywania swoich umownych i ustawowych obowiązków może rodzić dodatkową odpowiedzialność. Zapłata kar umownych, wykonanie naprawy na koszt drugiej strony, zatrzymanie kaucji i pokrycie z niej kosztów robocizny. Dlatego zawsze warto w umowie najmu wskazać prawa każdej strony. W przypadku niewykonywania obowiązków zaś, zawsze dokumentować wezwanie zaniechającego do wykonania swojego obowiązku. 

   

  Nasza Kancelaria pomagała najemcom w egekzowaniu prawa do mieszkania w lokalu zdatnym do użytkowania. Pismo z wykazaniem następstw prawnych zaniechania działania wynajmującego, pozwoliło na usunięcie wad mieszkania, które czyniły najem utrudnionym, niekomfortowym. 

   

  Jednocześnie zachęcamy zawsze zarówno najemców, jak i wynajmujących, do ubezpieczenia się przy najmie nieruchomości. Zarówno bowiem lokatorzy mogą zrobić szkodę, zwłaszcza mając dzieci, w mieszkaniu np. poprzez zalanie nieruchomości tej i sąsiednich. Jak i wynajmujący mogą uchronić się od skutków odpowiedzialności odszkodowawczej np. w związku z roszczeniami z tytułu zagrzybienia lokalu. 

   

  Zapraszamy do kontaktu z #abakusubezpieczenia, gdzie profesjonaliści doradzą najkorzystniejszą i najbezpieczniejsza formę zabezpieczenia swoich interesów. 

   

  Jak rozliczyć najem? O tym w #biurorachunkoweabakus. 

  Dowiedz się więcej