Prawo cywilne

Zajmujemy się świadczeniem pomocy związanej z kwestiami cywilnymi, na drodze mediacji lub postępowania sądowego.

Podstawą do udzielania porad i pomocy jest Kodeks cywilny, który reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między stronami, czyli autonomicznymi, równorzędnymi podmiotami. Normy i zasady, które określa Kodeks ustalają wiele aspektów życia codziennego, co wpływa na powszechność postępowań cywilnych.

 

Kancelaria prawna Gdynia

Zespół naszych radców zajmuje się postępowaniami, które obejmują:

- dochodzenie praw z rękojmi i gwarancji,

- naruszenie własności nieruchomości lub dóbr osobistych,

- wydanie nieruchomości

- i inne.

Dochodzenie rozliczeń z tytułu rękojmi i gwarancji

Podstawowym przywilejem konsumenta jest możliwość zwrotu zakupionego towaru po odkryciu jego usterki fizycznej, która nie jest zgodna z umową. W niektórych przypadkach podstawą do odstąpienia od umowy sprzedaży jest wada prawna towaru. Reklamacje odbywają się za pomocą gwarancji lub rękojmi, które obejmują wszystkie towary konsumpcyjne. Dlatego w naszej kancelarii w Gdyni świadczymy pomoc w sytuacjach, w których konsument nie otrzymał możliwości do wymiany towaru lub zwrotu środków finansowych wyłożonych na zakup wadliwego towaru.

Postępowania dotyczące naruszenia własności

Nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy w kwestiach obejmujących naruszenia własności nieruchomości w Gdyni. Podstawą do wszczęcia postępowania jest niedozwolone wtargnięcie na teren prywatny, ingerencja czy nielegalne wykorzystywanie gruntów, lokali i budynków.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha