Prawo pracy i ubezpieczeń

Udzielamy pomocy w przypadku naruszeń norm i zasad regulowanych przez Kodeks pracy, które dotyczą relacji między zatrudnionym i zatrudniającym. Obejmuje ona zarówno osoby fizyczne, które na podstawie umowy wykonują obowiązki i czynności służbowe, oraz osoby fizyczne, które zatrudniają personel. Zajmujemy się także przypadkami odrzucenia prośby dotyczącej wypłacenia należnych świadczeń finansowych przez ZUS takich, jak emerytura, renta czy ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Kancelaria prawna Gdynia

Adwokaci, pracujący w naszej kancelarii, zajmują się prowadzeniem postępowań w Gdańsku i Gdyni, które wynikają z naruszenia norm i zasad, regulowanych prawo pracy i ubezpieczeń. Podstawowymi kwestiami, które mogą stanowić podstawę do nieporozumień są:

  • odmowa decyzji ZUS,
  • odmowa przyznania renty,
  • brak wypłaty świadczeń,
  • dyskryminacja w miejscu zatrudnienia,
  • złamanie warunków umowy,
  • brak uregulowania należności finansowych za wykonane obowiązki służbowe
  • i inne.

Brak wypłaty świadczeń

Osoby, które z powodu pewnych zdarzeń losowych takich jak choroba, ciąża lub starość, są niezdolne do wykonywania czynności służbowych, za które otrzymywałyby wynagrodzenie, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Jest ona przyznawana krótkoterminowo, długoterminowo lub dożywotnio, zależnie od przypadku.

Nasza kancelaria udziela pomocy w Gdyni i Gdańsku osobom, które z różnych powodów spotkała odmowa decyzji ZUS. Prawnik, który przyjmuje daną sprawę pomaga odwołać się od decyzji o nieprzyznaniu ubezpieczenia lub zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rentowego i innych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha