Nowy Polski Ład – uprzywilejowanie ryczałtowców i Spółek

Kończą się prace legislacyjne nad Nowym Polskim Ładem. Projekt zakłada szereg zmian podatkowych, wprowadza nowe definicje, jak chociażby sławetna „ukryta dywidenda”, i oczywiście wyższe podatki. Podatki, które podatkami w samej ustawie, nie są nazywane. Polski Ład, które mógłby wprowadzić kilka korzystnych i dobrych zmian fiskalnych, chociażby w powiązaniu z nowelizacją „citu estońskiego”, czy obniżeniem stawek ryczałtowych, w rzeczywistości zwiększa, znacznie, koszty skarbowe, szczególnie dla tej grupy przedsiębiorców, którzy dużym podatnikami nie są, a można rzec wpisują się w „klasę średnią biznesu”.

 

Styczeń podatkowo to przede wszystkim odczuwalny wzrost quasi podatku, nazywanego oficjalnie „składką zdrowotną”. Niezależnie od nazewnictwa, skutkiem wprowadzenie podwyższonej opłaty będzie znaczne zwiększenie kosztów stałych polskiego przedsiębiorcy. Realnie, JDG rozliczane na zasadach ogólnych lub liniowo, będą zmuszone szukać alternatywnych form opodatkowania, a dotychczasowe będą zwyczajnie nieopłacalne.

 

Co dalej? Czy teraz masowo przedsiębiorcy przejdą na ryczałt?

 

Cóż, zdecydowanie tak, to będzie pierwszych ruch przedsiębiorców z klasy średniej, którzy mogą sobie na to pozwolić. Ryczałt od stycznia, to zarówno obniżone stawki, a także proste zasady naliczenia składki zdrowotnej. I tak, dla znacznej grupy małych, jednoosobowych działalności, przy ryczałcie, casch’owo zapłacona składka zdrowotna nie będzie wyższa niż obecnie, a więksi przedsiębiorcy nadal zapłacą zdecydowanie mniej niż przy standardowej formie rozliczeń z fiskusem. Ryczałt to także brak skomplikowanego obliczenia dochodów, analizy kosztów, ale nadal odpowiedzialności osobista za długi. Na drugim biegunie pozostaje także ocena zdolności kredytowej, której ryczałtowcom w wielu bankach zwyczajnie odmawiano.

 

Jak nie ryczałt, to co? - Spółki

 

Polski Ład zaprasza do przekształcania działalności gospodarczych w spółki, a dokładnie w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe. Z jednej strony spółki kapitałowe i status komandytariusza w spółce komandytowej, dają nam gwarancję zabezpieczenia majątku własnego i odsunięcia odpowiedzialności za długi oraz są atrakcyjne fiskalnie, bowiem od statusu udziałowca nie ma obowiązku odprowadzenia składki zdrowotnej. Z drugiej strony, spółka posiada własny majątek, niezależny od udziałowców, a wypłata dywidendy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójne opodatkowana (na poziomie dochodów spółki i przy wypłacie do udziałowca).

 

Zakładając więc spółkę kapitałową należy rozważyć jaką formę opodatkowania wybrać i jak ułożyć biznes plan, żeby zarówno spółka, jak i udziałowcy, mieli dostęp do wypracowanego zysku.

 

Oczywiście pierwszym krokiem jest analiza przepisów regulujących cit estoński i możliwości jego zastosowania w swojej firmie. Cit estoński to relatywnie opodatkowanie wypłacanej kwoty do udziałowca ze Spółki, przy małych podatnikach, na poziomie 20%. Jest więc to zdecydowanie najniższa wartość procentowa obecnie na rynku. Rząd w porę zorientował się, że wprowadzając cit estoński, skutecznie go skomplikował i nie dał takich korzyści, które równoważyłyby wyeliminowanie wypłat do wspólników z różnych tytułów, umowy o pracę, kontraktów b2b. Nowelizacja przepisów ryczałtu, od stycznia 2022r. zdecydowanie upraszcza i uatrakcyjnia cit estoński, a wręcz czyni go jednym z najlepszych form opodatkowania spółek kapitałowych. Kancelaria zakłada, że duża część nowych i już istniejących spółek powinna wybrać cit estoński, a należy pamiętać, że co do zasady czas na decyzję mija z końcem stycznia 2022r. i już teraz należy ocenić czy ryczałt można zastosować w swojej działalności.

 

Cit estoński nie jest to optymalizacją podatkową, gdyż niewątpliwie poza niskim opodatkowaniem małych podatników, to przede wszystkim prosta księgowość rachunkowa, z rachunkowym podejściem do kosztów działalności (jak daleko można uznać, że koszt do tej pory nie podatkowy, a rachunkowy, teraz staje się kosztem podatkowym – w następnym artykule) oraz wymierna korzyść casch’owa obrotu pieniędzmi z podatków.

 

Cit estoński jakkolwiek jest świetnym rozwiązaniem dla spółek, tak nasza Kancelaria z Gdyni, analizują treść przepisów podatkowych wdrażanych od 2022r. i aktualne stanowiska skarbówki wyrażone w interpretacjach indywidualnych, znalazła inne rozwiązanie podatkowo- prawne, dające gwarancję ochrony biznesu i majątku osobistego, jak w spółce, a także swobodę dysponowania zyskiem firmy, jak przy JDG. Kluczem sukcesu jest sprawne połączenie potrzeby pozyskania środków „na własne potrzeby” udziałowców i rozłożenie odpowiedzialności za zobowiązania. Ten innowacyjny model biznesowy, będzie przedmiotem dalszych publikacji, w styczniu 2022r..

 

Obecnie kluczowym stała się więc dla każdego, świadomego, przedsiębiorcy analiza potrzeb własnej firmy. Znalezienie mocnych i słabych punktów. Ułożenie struktury przychodów i kosztów, a następnie ułożenie własnego biznes planu. Nie zostało dużo czasu na planowanie zmian i ich dokonanie, a już teraz widać „zator” w sądach powszechnych KRS, związany ze zwiększeniem liczby nowozakładanych spółek i przekształceń.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Lisickiej świadczy pomoc w ustaleniu potrzeb prawno- podatkowych przedsiębiorców, w tym wykonując due diligence i tworząc opis zalecanych wdrożeń biznesowych.

0
Feed

Zostaw komentarz